6 nasvetov za oblikovanje strategije trženja

Kako postati tržnik prodajalec na terenu

Vsak tržnik mora vedeti, da podjetja poslujejo veliko uspešneje, če imajo v ozadju strategije trženja dobro zasnovo in dober načrt prodaje. Načrt trženja je namreč ključen dejavnik pri določanju cen in načinu promocije izdelka.

Strategija trženja zavzema predvsem opis načinov, kako bo podjetje doseglo želeno prodajo. Za oblikovanje ustreznega načrta trženja je dobro slediti naslednjim korakom:

  • Oblikovanje celotne marketinške strategije: Ta korak je najpomembnejši. Natančno je potrebno definirati ciljne kupce in na podlagi teh oblikovati produkt, ki bo ustrezal njihovim potrebam in željam. Poiskati je potrebno tudi odgovor na vprašanje, ali so te skupine ljudi dovolj velike, da nam bo posel prinesel želen dobiček. Za tržnika je ta korak pomemben, saj se mora dobro pripraviti na to, kako bo s kreativnim pristopom nagovoril kupce.

 

  • Določitev okvirnega proračuna in zastavitev ciljev: Oblikovati je potrebno izračun predvidenega zneska, ki ga bomo potrebovali za realizacijo naše strategije trženja. Jasno je potrebno definirati vse cilje, ki jih s strategijo želimo doseči in nato voditi evidenco oziroma analizirati dejavnike uspeha ali neuspeha. Le tako lahko svojo strategijo vedno znova nadgrajujemo in dosegamo še boljše prodajne rezultate.

 

  • Kako postati tržnik prodajalec na terenuUsklajevanje z managementom in ostalimi oddelki: Kljub temu, da prodajni oddelek (tržniki) oblikujejo načrt prodaje in oglaševalske strategije, se morajo pri oblikovanju uskladiti z managementom. Ta namreč določa osnovna izhodišča za plan prodaje, podrobnost načrtov pa oblikujejo tržniki.

 

  • Določanje cen: Cenovna politika je ena izmed najpomembnejših za doseganje uspeha. Cena mora biti ravno prava. To pomeni, da ne sme biti previsoka, saj drugače ne boste morali prodreti na trg, biti pa mora dovolj visoka, da boste obdržali tržni položaj in dosegali dobiček. Cena mora biti prilagodljiva glede na konkurenco, gibati pa se mora v prej določenem koridorju zgornje in spodnje meje.

 

  • Kreativno oglaševanje in promocija: Poleg agresivnega spletnega oglaševanja je priporočljivo, da tržniki oblikujejo dodatno, drugačno oglaševalsko strategijo, ki jih bo naredila drugačne in posebne od konkurence. Priporočamo, da se z udeležbo na raznih sejmih s svojim izdelkom približate strankam na osebnem nivoju, saj bodo te lažje začutile neposredno interakcijo z izdelkom in podjetjem. Priporočljivo je tudi oglaševanje v specializiranih časopisih in revijah.

 

  • Priprava načrta o učinkovitem e-trženju: V prejšnjih prispevkih smo že govorili o tem, kako zelo pomembno je, da se podjetja osredotočajo na moderne prodajne kanale. Tradicionalni načini promocije se namreč vse bolj odmikajo v senco, v ospredje pa prihaja oglaševanje preko spleta in ostale metode, ki so za kupce veliko bolj privlačne in opazne.

Tržnik je ključen igralec pri oblikovanju uspešne strategije trženja. V sodelovanju z ostalimi oddelki in seveda managementom, mora ob upoštevanju trenutnih dejavnikov na trgu oblikovati natančno začrtano pot do želenih ciljev. Pri tem je torej potrebno dobro poznavanje samega delovanja trga, trendov v oglaševanju in pa seveda ciljnih strank. Tržnik se mora znati dobro poistovetiti z vlogo kupca, saj le tako lahko razume kaj je tisto, kar prodaja. Za dosego želenih prodajnih ciljev mora biti kreativen in svoje izdelke predstaviti na zanimiv način, saj bo le tako izdelek lahko izstopil iz povprečja in postal opazen pred konkurenčnimi izdelki.

Pridružite se ekipi Top prodaja in sooblikujte strategijo trženja, ki bo požela prodajni uspeh!