Za uspešno trženje je potrebno imeti dodelanih kar nekaj pomembnih področij.

Trženje je v poslu nepogrešljiv del vsakega podjetja, pa naj gre za prodajo izdelka ali za trženje storitev, ki jih podjetje ponuja. Dober tržnik mora vsekakor poznati poglavitne instrumente trženja, ki so:
• Tržne poti
• Izdelek
• Cene
• Tržno komuniciranje

trženjeIzbira najprimernejše tržne poti

Izbira najprimernejše tržne poti za določeno podjetje se ponudi po natančni analizi trga in primerjavi pridobljenih rezultatov. Seveda je potrebno najprej vedeti, ali se išče tržno pot za storitev ali izdelek. Temu primerno se razišče tržišče in konkurenco ter naredi primerjalne teste.

Pri trženju storitve se upošteva posebne parametre in seveda dejstvo, da je v to vključen tudi sam potrošnik oziroma uporabnik.
V primeru prodaje izdelka tržnik postane vmesni člen med prodajalcem in kupcem, kar zahteva veliko spretnosti na področju trženja in komunikacije.

 

Trženje izdelka

Tržnik ali trženjska ekipa mora pri trženju izdelka poskrbeti za zelo natančno določeno strategijo trženja. Strategija zajema prodajno taktiko, določanje primernih cen in seveda tržno komuniciranje. Pri raziskavi in analizah trga ter konkurence je naloga tržnikov, da poiščejo vzvode, s katerimi bo njihovo podjetje pridobilo vsaj minimalno prednost pred konkurenco. Potrebno je razviti dobro strategijo in jo dosledno izvajati.

Tržno komuniciranje je lahko velika prednost, a tudi težava

Dobra komunikacija v trženju je ena od poglavitnih točk za uspeh. Tržno komuniciranje zadeva kar nekaj pomembnih sklopov, ki pripeljejo do dobrega rezultata. Vsekakor gre tu omeniti oglaševanje, skozi katero se vzpostavi prvi stik s potencialno stranko. Če v oglasnem materialu in pristopu naredimo napako, je lahko rezultat zelo boleč. Kakovostna komunikacija je seveda še kako dobrodošla pri neposrednem trženju, ko tržnik neposredno nagovarja kupca. Enako velja tudi pri pospeševanju prodaje, da ne govorimo o kakovostnem PR oziroma odnosih z javnostjo.

Želiš postati del naše ekipe? Pošlji prijavo!

Deli s prijatelji