Prednosti mednarodnih tržnikov

mednarodno trženje

Te zanima, katere so glavne prednosti mednarodnih tržnikov?

Današnja podjetja se osredotočajo na delovanje na mednarodnih trgih, zato je zanje ključnega pomena, da zaposlujejo konkurenčne ljudi, ki razumejo delovanje trga v širšem, mednarodnem okolju. S tem imamo v mislih predvsem mednarodne tržnike. Podjetja iščejo tržnike, ki so se pripravljeni hitro učiti in prilagajati spremembam tako na domačem kot tudi na tujih trgih.

Ker so tržniki glavna vez med podjetjem in njegovimi strankami, so na eni strani zastopniki podjetji, ki vstopajo v razmerja s kupci in se z njimi pogajajo za ceno, hkrati pa so v podjetjih zastopniki kupcev, saj najbolje poznajo njihove potrebe in preference.

  • Glavni element, ki ga mednarodni tržnik mora obvladati so različne svetovne kulture. Kljub globalizaciji namreč še vedno obstaja velik razkorak med svetovnimi kulturami, ki jih tržnik mora poznati, saj le tako lahko uspešno posluje s tujimi kupci ali distributerji. Kulturne razlike obsegajo različna pogajanja in navade v pogajanju, pogajanje pa je za mednarodnega tržnika osnovna funkcija, ki jo opravlja kot zastopnik podjetja. Mednarodni tržnik mora biti sposoben izvajati uspešno interakcijo z okoljem v katerem posluje. Glede na širok spekter kultur s katerimi se srečuje mora biti sposoben tudi delovanja v socialno heterogenih skupinah. Le tako lahko ustvarja dobre odnose s strankami ter z njimi rešuje spore.

 

  • mednarodno trženjeTrženje na mednarodnem trgu je mnogo kompleksnejše od trženja na domačem.  Kljub temu mora tržnik razumeti, da v obeh primerih govorimo o željah ljudi po menjavi dobrih ali storitev, ki je glavno vodilo za delovanje trga. A vendar se tržnik na zunanjih trgih srečuje z določenimi ovirami, ki jih domači trg ne predstavlja. Poleg zgoraj omenjenih kulturnih razlik, se srečuje tudi z različnimi poslovnimi praksami in jeziki, zaradi katerih mora imeti mednarodni tržnik določene kompetence, ki za domačega tržnika niso nujno potrebne (kot je poznavanje več tujih jezikov itd…). Trg mora razumeti kot nekakšno »globalno tržnico«.

 

  • Mednarodni tržnik se srečuje tudi z večjim pomanjkanjem informacij, saj je natančne in zanesljive podatke veliko težje pridobiti na mednarodnih kot na domačem trgu. Kljub velikemu razvoju, so države, v katerih je prisotna visoka tehnologija kot tudi tiste, ki so z razvojem tehnologije v zaostanku. Lahko bi se namreč zgodilo, da so ravno ene ali druge države tiste, v katerih se skriva veliko število potencialnih kupcev. Iz tega razloga se mora biti mednarodni tržnik pripravljen prilagoditi spremembam in sprejeti razmere tuje države.

Če povzamemo, je za sodobnega mednarodnega tržnika ključen izziv prilagajanje željam kupcev, katerih kultura se razlikuje od naše. Zanje je zato pomembno, da obvladajo medkulturno komuniciranje. Tržniki, ki imajo vse zgoraj naštete prednosti so z vidika podjetji bolj zaželeni in dragoceni. To pa zato, ker skozi kredibilno in stabilno vzpostavitvijo odnosov s tujimi strankami za podjetja prinašajo mednarodno prepoznavnost in dobiček iz vidika dolgoročnega sodelovanja. Hkrati morajo biti mednarodni tržniki sposobni v svoje delo hitro implementirati tržne fluktuacije. Poleg osnovnih trženjskih veščin so v procesu zaposlovanja v veliki prednosti, če znajo več tujih jezikov in so seznanjeni z razlikami v svetovnih kulturah ter razumejo tuje poslovne prakse.

 

Podjetje Top prodaja poskrbi, da tržniki lahko izpopolnjujejo svoje znanje tudi v smeri kasnejšega delovanja na mednarodnih trgih!