Prodajate ali tržite?

Prodaja in trženje

Tržite? Prodajate? Pri opredelitvi razlik med zgoraj omenjenima pojmoma se moramo najprej vprašati, kakšna je sploh naloga podjetja (in posledično tržnika, ki vstopa v razmerje) v razmerju do kupca.

Podjetja morajo zato zaposlovati tržnike, ki bodo dobro poznali potrebe kupcev (in tako določili ciljno publiko) ter bodo znali odgovarjati na njihove želje.

Trženje predstavlja metodo po kateri ustvarjamo visoko stopnjo zadovoljstva strank, hkrati pa temelji na odnosih (odnos med podjetjem, katerega predstavnik je tržnik ter med kupcem). Za razumevanje procesa trženja pa je potrebno opredeliti visoko stopnjo kupčevega zadovoljstva.

Zadovoljen kupec:

  • Ostaja zvest produktu ali storitvi (kar pomeni, da ju kupuje dalj časa).
  • Poleg obstoječih izdelkov kupuje tudi nove, ki jih je na trg lansiralo podjetje.
  • Podjetju daje mnenje in predloge izboljšav.
  • Je neobčutljiv na spremembo cene saj je mnenja, da je kakovost izdelkov ali storitev tega podjetja neprecenljiva.
  • Podjetje oglašuje »od ust do ust«.

Če zgornje trditve veljajo za kupce določenega podjetja je njihovo trženje uspešno in dosega željene rezultate. Od trženja pa je potrebno razlikovati pojem prodaje.

Razlika med trženjem in prodajo

Prodaja in trženjeLahko bi rekli, da sta tako oglaševanje kot tudi prodaja sestavni del trženja, pojmov pa vsekakor ne smemo enačiti. Sta le elementa celote. Tržnik je za razliko od prodajalca nekdo, ki mora o procesu trženja razmišljati že od samega začetka (še preden se je izdelek razvil) in tudi po tem, ko je že bil prodan končnemu kupcu.

Glede na zgornje trditve, ki označuje zadovoljne kupce, je glavni cilj trženja ravno v pridobivanju čim večjega števila zadovoljnih in zvestih strank, pri katerih se potreba po izdelku ali storitvi nanaša na dolgi rok. Ta princip sega veliko dlje od prodaje, ki se nanaša na kratkoročne dobičke podjetja.

Pri prodaji je poudarek usmerjen na sam izdelek, cilj pa je tega prodati v čim hitrejšem času. Pri trženju pa se tržnik ukvarja s kupci, njihovimi potrebami in željami. Pomembna razlika se nanaša tudi na potrebe udeležencev v razmerju. Pri prodaji so v ospredju želje prodajalca, pri trženju pa želje kupca. Pomemben koncept razlikovanja je tudi sam začetek življenjske dobe produkta. Pri prodaji podjetje izdelek najprej lansira na trg, šele nato razmišlja kako ga bo prodalo. Za razliko od tega se pri trženju najprej raziščejo potrebe kupcev, glede na katere se kasneje oblikuje izdelek, ki bo tem zadostil.

Če povzamemo, se prodaja nanaša na želje po kratkoročnih dobičkih prodajalcev, ki so sprva morda zavajajoči, a se na dolgi rok prav gotovo ne obnesejo. Hkrati so v ospredju obstoječi izdelki, saj le prodajalci želijo čim prej prodati. Na drugi strani koncept trženja poglobljeno analizira kupca in njegovo obnašanje. Na ta način oblikuje produkt, ki v popolnosti zadosti kupčevim potrebam.

S takšnim principom delovanja podjetja vzpostavijo dolgoročne in stabilne odnose, stranke pa zaupajo blagovni znamki. Ker se vedno znova vračajo k nakupom istih izdelkov in storitev, takšnem odnos podjetju na dolgi rok prinese dobičke, ki so višji od kratkoročnih, pridobljenih na podlagi prodaje.

Top prodaja trži! Zaposluje namreč tiste ljudi, ki so kupcem prijazni, njihova delovna praksa pa temelji na človeških odnosih in razumevanju kupčevih potreb in želja!

Pridruži se nam! 🙂